JK8B6105 2.jpeg

My recent collection of works concentrate on more abstract ideas, in order to consider aspects of colour and form.

 

Yn ddiweddar bum yn canolbwyntio ar syniadau mwy haniaethol, er mwyn ystyried agweddau o liw a ffurf.